Ty jesteś skałą zbawienia mego

Ty jesteś Skałą zbawienia mego
W Tobie ma siła i moc

Tyś mą Nadzieją i mym Natchnieniem
Wznoszę do Ciebie swój głos

Panie wierzę Ci, tak wierzę Ci
Bo Twa miłość wierna jest

Tyś pomocą mą w potrzebach mych
Panie przy Tobie chcę być