Baranek i Lew

On przyjdzie pośród chwał,
I każdy wyzna że to Pan.
Kajdany zerwą się,
A z wdzięcznych serc popłynie pieśń,
Któż jest jak nasz Bóg Wszechmocny.

Nasz Bóg jest jak Lew, potężny Lew Judy,
Jest niepokonany On sam walczy za nas.
Wszyscy się pokłonią przed Nim.

Nasz Bóg jak Baranek wydany na śmierć,
Żeby Jego święta krew zmazała nasz grzech.
Wszyscy się pokłonią przed Barankiem jak i Lwem,
Wszyscy się pokłonią przed Nim

Torujcie drogę Mu
Bo już nadchodzi królów Król.
Całego świata Pan
Przychodzi by uwolnić nas,
Któż jest jak nasz Bóg Wszechmocny

Któż jest jak nasz Bóg Wszechmocny,
Któż jest jak nasz Bóg Wszechmocny,
Któż jest jak nasz Bóg.