Moc zwycięstwa

Moc zwycięstwa jest w imieniu Jezus
Moc zwycięstwa jest w imieniu Jezus
Moc zwycięstwa jest w imieniu Jezus

On uwalnia nas
uwalnia nas
uwalnia nas

Zapłacony jest nasz dług
Bo Jezus przelał za nas krew
Otworzył bramy nieba nam
Nasz Pan

Naszą mocą Jezus jest
Naszą mocą Jezus jest
Naszą mocą Jezus jest

On uwalnia nas
uwalnia nas
uwalnia nas