Wpis

Mów do mnie Panie

Mów do mnie Panie Chcę słyszeć Cię Przyjąć od Ciebie co masz dla mnie Nie chcę się chować Lecz w Tobie skryć W cieniu Twym Panie chcę iść Święty, Potężny jesteś Panie nasz Przed Tobą dziś możemy stać Dzięki łasce nie dzięki nam samym

Wpis

Mój Jezu

Mój Jezu mój Zbawco Któż jest tak wielki jak Ty Przez wszystkie dni wysławiać chcę Wspaniałe dzieła Twoich rąk Mój Panie Obrońco Źródło mych natchnień i sił Niech cały świat wszystko co jest Zawsze wielbi imię Twe Krzycz na cześć Pana rozraduj się w Nim Ogłaszaj wszędzie że On Królem jest Góry ustąpią na dźwięk...

Wpis

Moc zwycięstwa

Moc zwycięstwa jest w imieniu Jezus Moc zwycięstwa jest w imieniu Jezus Moc zwycięstwa jest w imieniu Jezus On uwalnia nas uwalnia nas uwalnia nas Zapłacony jest nasz dług Bo Jezus przelał za nas krew Otworzył bramy nieba nam Nasz Pan Naszą mocą Jezus jest Naszą mocą Jezus jest Naszą mocą Jezus jest On uwalnia...

Wpis

Miłość twa wspaniała

Miłość Twa wspaniała nigdy się nie zmienia Miłość Twa jest wielka sięga szczytów gór Miłość tajemnicza kiedy mnie otacza jestem prowadzony unoszony nią Alleluja, Alleluja, Alleluja Miłości śpiewam pieśń Miłość Twa jest świeża Wciąż mnie zaskakuje Czuję wzrastającą Radość wewnątrz mnie Zawsze gdy Cię widzę Jasność Twoja świeci Dajesz inspiracje Śpiewam Tobie pieśń Alleluja, Alleluja,...

Wpis

Mą mocną twierdzą

Każdego dnia zadziwia mnie łaska Twa Każdego dnia miłość wylewasz Swą Nadzieją mą i mym bezpieczeństwem mój Pan Mów do mnie wciąż bo sługa Twój słucha Cię W hałasie trosk słyszę Twój cichy szept Nadzieją mą i mym bezpieczeństwem mój Pan Mą mocną twierdzą Tyś jest Niewzruszoną skałą mój Bóg Twe Imię jest mym odpocznieniem...

Wpis

Mam taką pieśń

Mam taką pieśń zwyczajną pieśń Którą śpiewać chcę Tobie Każdego dnia o Panie mój Bardzo tęsknię za Tobą Przy źródle Twej miłości być pragnę wciąż Pozostać tam gdzie pada łaski deszcz Pragnienie moje gasić żywota wodą Więcej i więcej i wciąż Nie chcę bez Ciebie żyć