Mój Jezu

Mój Jezu mój Zbawco
Któż jest tak wielki jak Ty
Przez wszystkie dni wysławiać chcę
Wspaniałe dzieła Twoich rąk

Mój Panie Obrońco
Źródło mych natchnień i sił
Niech cały świat wszystko co jest
Zawsze wielbi imię Twe

Krzycz na cześć Pana rozraduj się w Nim
Ogłaszaj wszędzie że On Królem jest
Góry ustąpią na dźwięk Jego słów
Gdy przemówi Stwórca ziem

Patrzę z podziwem na dzieła Twych rąk
Zawsze chcę kochać przy Tobie być
Co może równać się z tym co u Ciebie mam