Godzien o godzien

Godzien o godzien jest nasz Pan
Siedzący na tronie

Baranek wśród chwał
Przyjąć wdzięczność siłę i moc
Honor i chwałę i cześć

On Królem jest na wieki wieków
Amen

Będziemy niezmiennie wciąż trwać
W miłości i w prawdzie
Oddając Ci hołd
Miłość, wdzięczność, siłę i moc
Honor i chwałę i cześć