Godzien chwały

Godzien chwały jest Baranek
Święty, Święty jest Bóg
Temu, który siedzi na tronie
Śpiewaj nową pieśń

Święty, Święty, Święty
Jest Pan Bóg Wszechmogący
On był i jest i przyjdzie znów

Z całym stworzeniem śpiewam
Królowi królów cześć
Tyś wszystkim dla mnie jest
I Ciebie uwielbiam

Pełen piękna odziany w tęczę
Błyskawic blask i grzmotów huk
Błogosławieństwo i mądrość
Wdzięczność i moc i chwałę
On jeden godzien przyjąć jest

Święty, Święty, Święty
Jest Pan Bóg Wszechmogący
On był i jest i przyjdzie znów

Z całym stworzeniem śpiewam
Królowi królów cześć
Tyś wszystkim dla mnie jest
I Ciebie uwielbiam

Przed Twym Imieniem całe stworzenie
Padnie na kolana swe
Twe imię żywą wodą
Oddechem mym i mocą
Cudowną tajemnicą jest