Dotknij Panie moich oczu

Dotknij Panie moich oczu
Abym przejrzał

Dotknij Panie moich warg
Abym przemówił uwielbieniem

Dotknij Panie mego serca
I oczyść je

Niech Twój Święty Duch
Dziś ogarnia mnie