Twa miłość podniosła mnie

Godzien chwały jest Bóg
Na niebiosach
Godzien chwały jest Bóg

Gdy wszystko straciło sens
posłałeś ratunek mi

Twa miłość podniosła mnie
Twa miłość podniosła mnie
Twa miłość podniosła mnie
Wolność dała mi miłość Twa

Wyższa, wyższa, wyższa nad niebo
Głębsza, głębsza, głębsza niż morze
Większa, większa, większa niż góry
Miłość Twa