Twa łaska jest tym

Boże Twa wierność wielka jest
Ty nie opuszczasz grzesznych serc

Wciąż nam wybaczasz Panie dzięki łasce
I nie rozdzieli nas już nic

Z Twojej łaski nam dajesz
Zbawienie przez wiarę
Twa łaska wystarcza więc mi

Twa łaska jest tym
Co wystarcza mi
Z Twej łaski chcę żyć Boże mój

Boże Twa miłość wielka jest
Umacniasz słabych troszczysz się

Prowadzisz nieustannie ku zbawieniu
Niech każde serce chwali Cię

Z Twojej łaski nam dajesz
Zbawienie przez wiarę
Twa łaska wystarcza więc mi

Twa łaska jest tym
Co wystarcza mi
Z Twej łaski chcę żyć Boże mój