Wielki jest Pan nasz

Wielki jest Pan nasz godzien chwały i czci
A Miasto Boga świętym miejscem jest
Radością ziemi Pan

Wielki jest Pan
I w Nim zwycięstwo dane nam
On mocnym Swym ramieniem wspiera nas
Kolana skłońmy swe

Wywyższać chcemy Panie Imię Twe
I chcemy Ci dziękować
Za Twą łaskę w naszym życiu

W Tobie Panie pokładamy ufność swą
Jedynie Tyś Wszechmocnym Bogiem
Tu na ziemi i na niebiosach