Panie Twa dobroć

Panie Twa dobroć i Twe miłosierdzie są wieczne

Wszystkie narody i pokolenia
i każdy język niech odda Ci cześć

Wielbimy Cię alleluja
Alleluja
Wielbimy Cię Tyś dobry Bóg
Dobry jest Bóg

Dobry jest Bóg
cały czas, cały czas dobry jest Bóg