O cudowny jest mój Zbawiciel

O cudowny jest mój Zbawiciel
Który za mnie na krzyżu zmarł
Za mnie przelał Swą krew, dał życie
Bym ja grzeszny zbawienie miał

Za mnie zawisł na krzyżu On
Za mnie zawisł na krzyżu On
Za me grzechy męczeński poniósł zgon
Za mnie zawisł na krzyżu On

On zostawił
niebiańską chwałę
By wykonać ojcowski plan
I na świat zszedł jak dziecię małe
Przyjął nędzny człowieczy stan

Za mnie zawisł na krzyżu On
Za mnie zawisł na krzyżu On
Za me grzechy męczeński poniósł zgon
Za mnie zawisł na krzyżu On

To za grzech nasz On był zraniony
Nasze winy na Siebie wziął
Potem odszedł
w niebiańskie strony
Przygotować tam dla nas dom

Za mnie zawisł na krzyżu On
Za mnie zawisł na krzyżu On
Za me grzechy męczeński poniósł zgon
Za mnie zawisł na krzyżu On