Któż jest tym Królem Chwały

Któż jest tym Królem Chwały
Co miłością darzy mnie.
I serce me zniewala
Jego Słów łagodny szept

Gdy sumienie nie chce zasnąć
Łaknąc przebaczenia win.
Któż jest tym Królem Chwały
Co wszystko daje mi

Kto Królem jest aniołów
Pokoju Księciem kto
Ogłasza dzieła Boże
Objawia Swoją Moc

Zamieszkać w Jego Domu
Tęsknotą jest mą dziś
Któż jest tym Królem Chwały
Jedynie Boży Syn

Jego Imię jest JEZUS
Mój Jezus
Pan Wszechmocny
Król mego serca
Jest Królem Chwały

Któż jest tym Królem Chwały
Potężny Wielki Bóg
W miłości niezmierzonej
Łaskawy królów Król

Stworzyciel nieba, ziemi
Nieskończony w Mocy Swej
To On jest Królem Chwały
On Wszystkim dla mnie jest