Oddaję Tobie chwałę

O jak cudowny jest nasz Pan
On miłość swą objawił nam

O jak wspaniały jest nasz Pan
To jego krzyż wyzwolił nas

On zbawił, ocalił mnie
I przez Jego krew – WOLNOŚĆ MAM

Oddaję Tobie chwałę
Oddaję Tobie chwałę
Oddaję Tobie chwałę
Jezu

Godzien jest nasz Pan
Przyjąć chwałę, cześć na wieki