Zaśpiewać chcę miłości pieśń

Zaśpiewać chcę miłości pieśń
Memu Zbawcy, Jezusowi

Za dzieła Twe wychwalam Cię
Kochany Zbawco, drogi Jezu

Raduję się bo nazwałeś mnie Swym
Tylko z Tobą pragnę być

W Twych ramionach się skryć
W Twych ramionach się skryć
więc przytul mnie i ukryj mnie
w Swych ramionach dziś