Zabierz mnie tam

Panie proszę zabierz mnie
Tam gdzie jest Twój tron
Zabierz mnie od tłumu ludzi
Przed oblicze Twe

Chcę być Panie blisko Ciebie
Patrzeć w Twoją twarz
Świat zostawić gdzieś daleko
W Twych objęciach trwać

Zabierz mnie tam gdzie Miejsce Najświętsze
Zabierz mnie przez Baranka krew
Zabierz mnie tam gdzie Miejsce Najświętsze
Ogień włóż, dotknij ust, Otom jest!