Robimy miejsce Tobie Panie

Wznosimy nasze głosy
I nasze serca
Na nowo Panie ożyw nas

Ty dajesz nowe życie
Przynosisz radość
Na nowo Panie ożyw nas
Na nowo Panie ożyw nas

Robimy miejsce Tobie Panie
Abyś to Ty w nas działać mógł
Chcemy się stawać coraz mniejsi
Abyś to Ty panować mógł

Robimy miejsce Tobie Panie
Abyś to Ty w nas działać mógł
Chcemy zobaczyć Twoją chwałę
Pociągnij głębiej Panie nas

Panie przyjdź
Ożyw nas