To szczęśliwy dzień

To największy z wszystkich dni
Śmierć na zawsze pokonana jest
Śpiewaj, że Jezus żywy jest

Pusty krzyż i pusty grób
Zwyciężyłeś Panie w tamtym dniu
Wykrzycz to Jezus żywy jest, żywy jest

To szczęśliwy dzień, szczęśliwy dzień
Zmazałeś grzechy me
To szczęśliwy dzień, szczęśliwy dzień
Me życie nowe jest
To Jezus zmienił mnie

Wolny stoję w miejscu tym
Spotykając Ciebie twarzą w twarz
Jestem twój Jezu, Tyś jest mój

Kiedyś zniknie ziemski ból
Nieskończona radość będzie w nas
Świętuj to, że Jezus żywy jest, żywy jest!

To tak wspaniały dzień, wspaniały dzień
Gdy Ty zbawiłeś mnie Jezu…