W to wierzę

Nasz Ojcze Nieskończony
Wszystko stworzyłeś Ty
Wszechmogący

Świętego Ducha mocą
Poczęty został Syn
Jezus nasz Zbawca

Tak ja wierzę w Boga Ojca
W Syna którym Jezus jest
Wierzę też w Świętego Ducha
Bóg w trzech osobach jest

Wierzę także w zmartwychwstanie
Że powstaniemy znów
Wyznaję to
Wierzę w Imię JEZUS

Nasz Sędzio nasz Obrońco
Cierpiałeś za nasz grzech
A nam przebaczono

Ty zszedłeś do ciemności
I w chwale wzniosłeś się
Zająłeś tron w niebie

Tak ja wierzę w Boga Ojca
W syna którym Jezus jest
Wierzę też w Świętego Ducha
Bóg w trzech osobach jest

Wierzę także w zmartwychwstanie
Że powstaniemy znów
Wyznaję to
Wierzę w Imię JEZUS

Wierzę, że Bóg jest
Wierzę, że pokonał śmierć
Wierzę, że to Chrystus Panem jest

Wierzę, że jest życie wieczne
Że na ziemię przyszedł Bóg
Wierzę we wspólnotę świętych
I w święty Kościół Twój

Wierzę w nasze zmartwychwstanie
Gdy Jezus przyjdzie znów
Wyznaję to
Wierzę w Imię JEZUS