Przed tronem Twym

Przed tronem Twym stoimy
Wpatrzeni w Twej miłości blask

Do Ciebie Panie podobni
Stajemy się widząc Twą twarz

Chwała Twa wypełnia nas
Obecności Twojej blask Gdy wielbimy Ciebie wiem
Jesteś tu

Wzniosę głos gdy śpiewam
Pieśń uwielbienia dla Ciebie
Dla Ciebie