Boże Chwały

Stoję przed Twym tronem
Przed tronem łaski Twej
By szukać Twej pomocy
I patrzeć w Twoją twarz

Boże chwały
Boże mocy
Boże łaski

Ojcze dziś przychodzę
Przez Jezusa krew
Ofiarując Tobie
Uświęcone życie me

Boże chwały
Boże mocy
Boże łaski

Łaska Twa i miłość
Chwała i moc
Wierność Twa i dobroć
Święty jest nasz PAN!