Z łaski jesteśmy zbawieni

Z łaski jesteśmy zbawieni
Z łaski możemy tu stać
Nie poprzez własne starania,
Lecz przez Baranka krew

Do obecności swej Panie, Tyś
Powołał nas
Twoja obecność pociąga nas
Z Twej łaski jesteśmy tu,
Z łaski jesteśmy tu

Jeśli policzysz mi grzechy
Już nie ma mnie
Z łaski Twej jestem obmyty
w Baranka krwi

Z łaski jesteśmy zbawieni
Z łaski możemy tu stać
Nie poprzez własne starania,
Lecz przez Baranka krew

Do obecności swej Panie, Tyś
Powołał nas
Twoja obecność pociąga nas
Z Twej łaski jesteśmy tu,
Z łaski jesteśmy tu

Jeśli policzysz mi grzechy
Już nie ma mnie
Z łaski Twej jestem obmyty
w Baranka krwi