On jest moim życiem

On jest moim życiem
On jest moją siłą
On jest mą nadzieją
Jezus, mój Pan

Wielbić Cię chcę życiem mym
Wielbić Cię chcę pieśnią mą

Ze wszystkich mych sił
Uwielbiać Cię chcę
Moja nadzieja to Ty