Tak Cię kocham

Gdy me myśli blisko Ciebie są
Serce z wdzięcznością uwielbia Cię
Tak Cię kocham Jezu, tak Cię kocham

Ciebie kocham śpiewa dusza ma
Gdyż twa obecność ogarnia mnie
Tak Cię kocham Jezu, tak Cię kocham

Dusza ma do Ciebie lgnie
Pragnę wielbić Cię na wieki
W majestacie i w mocy twej

Wznoszę ręce i serce me
Wznoszę głos w kierunku niebios
Tyś tarczą i słońcem mym