Nie w wymowie

Nie w wymowie słów modlitwy mej,
Ani w pieśniach życia duszy cnej,
Skryjesz Panie pod opieką swą.
Wszystkie moje źródła w Tobie są.

Widzisz sam kłopoty i żal mój,
Dajesz sercu memu pokój Swój,
tobie Boże niosę duszę mą.
Wszystkie moje źródła w Tobie są.

Ujawniłeś Swej miłości dar.
Radość moja w sercu jest bez miar.
W puszczy sławić będę miłość Twą.
Wszystkie moje źródła w Tobie są.

Ty pokojem i opoką mi.
Nie zaszkodzą mi tu ludzie źli.
W Tobie wieczną już mam radość mą.
Wszystkie moje źródła w Tobie są.