Wejdź do Pańskich bram

Wejdź do Pańskich bram
z sercem pełnym wdzięczności
Przyjdź do Pana z pieśnią chwał

Błogosław Mu i dziękuj wciąż
Głośno raduj się, On zbawienia naszą Skałą

Pan nasz Dobry jest
Jego łaska trwać będzie na wieki
Pan nasz Dobry jest
Jego łaska na wieki trwa