Jezusowi chcę śpiewać

Jezusowi chcę śpiewać ku chwale
Bo On jest siła mą, życiem mym
On ratował mnie z nędzy i śmierci
Bez nadziei gdym szedł światem tym

Jezusowi chcę śpiewać ku chwale
On radością co dnia syci mnie
Ja nie mogę Go zaprzeć milczeniem
Jego sławić me serce się rwie

Tyś Swą krwią mnie wykupił Mój Jezus
Tyś mnie wyrwał i wiódł z drogi złej

Chcę Ci śpiewać
wysławiać Cię stale
Niech Twa cześć
płynie wciąż z duszy mej!

Jezusowi chcę śpiewać ku chwale
Pośród gwaru i trosk szarych dni
Choć i boleść lub ból sercem miota
W jego głębi niech chwała wciąż brzmi

Tyś Swą krwią mnie wykupił Mój Jezu
Tyś mnie wyrwał i wiódł z drogi złej

Chcę Ci śpiewać
wysławiać Cię stale
Niech Twa cześć
płynie wciąż z duszy mej!

Jezusowi chcę śpiewać ku chwale
W drodze wzwyż wielbić Go z wszystkich sił
Potem stać wiecznie przed Jego tronem
Gdzie zbawionych Go chór będzie czcił

Tyś Swą krwią mnie wykupił Mój Jezus
Tyś mnie wyrwał i wiódł z drogi złej

Chcę Ci śpiewać
Wysławiać Cię stale
Niech Twa cześć
Płynie wciąż z duszy mej!