Gdy na ten świat

Gdy na ten świat spoglądam wielki Boże,
Coś stworzył go wszechmocnym słowem Swym,
A kiedy znów na te narody spojrzę,
Którymi Ty wciąż opiekujesz się,

Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci
Jak wielkimś Ty, jak wielkimś Ty!

Gdy z słowem Swym stanąłeś na mej drodze,
O Panie mój, gdym ujrzał łaskę Twą,
Co zmyła grzech, co cieszy w życia trwodze,
Co w mych słabościach pomoc daje swą,

Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci
Jak wielkimś Ty, jak wielkimś Ty!

Gdy, Panie mój, odwołasz mnie ze świata,
Gdy olśni mnie Twej chwały wiecznej blask,
Gdy dana będzie mi czystości szata
I Ciebie ujrzę, Jezu, Królu łask,

Me serce wtedy hymn zaśpiewa Ci
Jak wielkimś Ty, jak wielkimś Ty!