Przyjdź we mnie żyj

Gdy tutaj jestem i Panie modlę się
W Swojej miłości ukryj mnie

Tęskniąc za Tobą kolana zginam swe
Poznać Cię Jezu bardziej chcę

Przyjdź we mnie żyj
Każdego dnia mnie prowadź
Przyjdź we mnie trwaj
Na skrzydłach orła ja wzniosę się