Jak dobry jest Bóg

Uwielbiam Cię
Bo Twa miłość nie zawodzi
Panie Ty trzymasz w dłoniach me dni
Gdy otwieram rano oczy
I kiedy kładę się
O, śpiewać chcę jaki dobry jest Bóg

Całe życie byłeś wierny
Całe życie byłeś dobry tak
Z każdym mym oddechem, zawsze
O, śpiewać chcę jaki dobry jest Bóg

Kocham Twój głos
Prowadziłeś mnie przez ogień
A w ciemną noc byłeś blisko, tuż obok
Znalazłem w Tobie Ojca
I Przyjaciela też
Bo dobroć Twa całe życie ze mną jest

Twa dobroć wciąż ze mną jest
Twa dobroć ze mną jest
Gdy oddałem Ci całe życie me
Oddałem wszystko Ci
Twa dobroć wciąż ze mną jest
Twa dobroć ze mną jest