Niech Twa żywa woda

Niech Twa żywa woda płynie przez duszę mą
Niechaj Duch Twój Święty sam kieruje mną

W każdej sytuacji, która trapi mnie
Troski i kłopoty
u Twych stóp złożyć chcę

Jezu
Ojcze
Duchu Święty

Przyjdź Duchu Święty i rządź duchem mym
Niech w ramionach Twej miłości skryję się

Usuń strach, zwątpienie, zabierz dumę mą
Blisko Twej miłości pragnę iść drogą Twą

Oddaj życie Panu, On sam wypełni je
Niech w ramionach Swej miłości skryje Cię

Gdy Mu dasz swe życie, On Ci wolność da
Będziesz żył, panował wiecznie już razem z Nim