Ty odnowiłeś

Ty odnowiłeś
Ty odnowiłeś
Ty odnowiłeś
Duszę mą

Zabrałeś mój ból
Nazwałeś dzieckiem swym
Zabrałeś mój wstyd
Panie mój wysławiam Cię

Ty mój poranek zamieniłeś w taniec
Okrzyk radości wlałeś w usta moje
Ty mój poranek zamieniłeś w taniec
Zabrałeś smutek dałeś radość mi

Alleluja, alleluja
Wszystko nowym jest, nowym jest