27 stycznia 2019

Pełnia błogosławieństwa

Pełnia błogosławieństwa

Idąc za Chrystusem towarzyszy nam przywilej Jego pełni za równo Ducha jak i wszelkiego błogosławieństwa!
Dzięki duchowej obfitości w Jezusie, możemy prowadzić szczęśliwe i owocne życie w każdej dziedzinie. Więcej o tym podczas niedzielnego nabożeństwa.
Rozpoczniemy od Listu do Rzymian 15,28, ale powędrujemy znacznie dalej do innych listów, Ewangelii i Starego Testamentu. Odkrywając zasoby Bożej dobroci i łaski, aby obficie napełnić nimi nasze życie.