23 stycznia 2019

Dodaj mi sił!

Dodaj mi sił!

Stań w miejscu walki, a nigdy ci nie zabraknie sił do zwycięstwa.
Ilu to Bożych ludzi złożyło i wciąż składa świadectwo o tym, że Pan zawsze udziela nam sił i wsparcia. Na przykładzie apostoła Pawła z 2 Listu do Tymoteusza 4 rozdziału, będziemy dzisiaj czerpać inspiracje i naukę dla naszego życia.