6 stycznia 2019

Ciche i pobożne życie

Ciche i pobożne życie

Żyjąc w świecie, gdzie tempo życia i związanym z nim ogromem napięć i stresu potrzebujemy – wręcz desperacko – tęsknimy za odpoczynkiem i normalnością.

Czy to możliwe, by nie dopuszczać do palpitacji naszych emocji, żyć w ciągłym stresie, lęku na granicy załamania i depresji?

Wraz z wieloma postaciami w Biblii, oraz przykładem całej rzeszy Bożych ludzi na przestrzeni historii Kościoła możemy dać proste posłuszeństwo Bożym zaleceniom i przekonać się sami jaki to będzie miało wpływ na nasze duchowe, emocjonalne, rodzinne, zawodowe, społeczne życie!

Wierzę, że w każdym czasie Boży ludzie mają przywilej cieszyć się owocem Biblijnych obietnic i przywilejów przynależnych wierzącym ludziom. Do jednych z najważniejszych z nich należy to o czym pisze Apostoł Paweł w 1 Liście do Tymoteusza: „[…] abyśmy ciche i spokojne życie wiedli”. Z czym to powiązać, od czego zacząć i w czym być wytrwałym – w tym kazaniu.

Leave a Reply