13 stycznia 2019

Wsparci mocą Boga

Wsparci mocą Boga

Nie ma takiej jednostki miary, która wyraziłaby jak wielka moc działa w życiu każdego wierzącego! Jak wiele jest nam dane i jak wielki potencjał jest przeznaczony przez Boga dla wsparcia ludzi wiary.

W jakim celu oraz w jakich dziedzinach możemy zobaczyć Jego moc?

Jak ją odkryć i zastosować w naszym życiu?
O tym w najbliższym kazaniu na podstawie 2 Tym. 1 (wielu wierszy z tego rozdziału).
Oby każdy wierzący, mógł cieszyć się pełnią tego co zostało nam dane i mógł sięgać przez wiarę do największego arsenału i potęgi całego świata!