Jezus najwyższe imię

Jezus, najwyższe imię.
Nasz Zbawiciel, Książę pokoju!
Emanuel, Bóg jest z nami,
Odkupiciel, Słowo Żywota

Święty Bóg, Mesjasz Prawdziwy,
Jedyny Ojca Syn umiłowany.
Zgładził grzech Baranek na wieki,
Królów Król, panów Pan!