Służba modlitewna

Służba modlitewna

Służba Modlitewna w naszym zborze to grupa osób, dla których pomoc dla innych dokonywana poprzez wstawiennictwo modlitewne do Pana jest szczególnie położona na serce. Przybiera ona różne formy w zależności od rodzaju problemu z jakim przychodzi brat lub siostra, aby poprosić o wsparcie modlitewne. Najczęstszym przejawem tej służby są indywidualne modlitwy w trakcie nabożeństw niedzielnych lub tygodniowych udzielane przez osoby obdarowane namaszczeniem przez Ducha Świętego.

Drugą formą wsparcia modlitewnego udzielanego przez członków służby jest modlitewna mobilna grupa domowa. Mobilna dlatego, że spotykamy się w domach naszych członkach w systemie rotacyjnym – w każdym tygodniu u kogo innego. W tym przypadku również problemy zgłoszone do któregokolwiek z członków grupy są przedstawiane na spotkaniu i następnie zanoszone przed oblicze Pana. W trakcie tych spotkań rozważamy również Słowo i dyskutujemy o sprawach Kościoła.

Kolejną formą są modlitwy wieczorne z wykorzystaniem Skype’a – mające ten sam cel, a nieco inną formę. W tym przypadku ze względu na ograniczenia techniczne (Skype może obsłużyć tylko 32 osoby) zgłoszenia do tej grupy modlitewnej przyjmuje i decyduje administrator czyli brat Janusz Hordejuk.

Każdy kto czuje potrzebę i namaszczenie do udziału w takiej służbie może się oczywiście przyłączyć i brać w niej udział – grupy są otwarte na nowych chętnych