Pastor i Starsi Zobru

Społeczności Chrześcijańskiej w Dąbrowie Górniczej

Nasz Pastor

Jarosław Ściwiarski

Jarosław Ściwiarski

Pastor

Pastor Jarosław Ściwiarski urodził się w 1966 r. w Dąbrowie Górniczej. Swoje życie powierzył Jezusowi w lipcu 1982 r. podczas chrześcijańskiego obozu młodzieżowego w Koszalinie. 29 Sierpnia tego samego roku przyjął chrzest wiary przez zanurzenie. W 1985 r. Bóg powołał go do służby. Rozpoczął pracę z młodzieżą, jako lider młodzieżowy oraz jako nauczyciel w szkółce niedzielnej. W tym samym czasie zaczął też wygłaszać pierwsze kazania. W 1988 r. podjął służbę w pełnym wymiarze czasu, jako drugi pastor, a w 1996 r. został ordynowany na pastora przełożonego tejże społeczności.

Starsi zboru

Ryszard Modnicki

Starszy zboru

Ryszard Modnicki

Brat Ryszard przyjął chrzest wiary w Zborze Wolnych Chrześcijan w Jaworznie, uroczystość odbyła się 15 lipca 1959 roku w rzece Soła w Oświęcimiu.
Funkcję Starszego Rady Zboru pełnił w zborach w Jaworznie, Bydgoszczy i Katowicach, a od kilku kadencji w Społeczności Chrześcijańskiej w Dąbrowie Górniczej.

Janusz Bielawa

Starszy zboru

Janusz Bielawa

Swoje życie z Chrystusem rozpoczął w 1993 r, rok później potwierdził to chrztem. Uczęszczał wtedy do Kościoła Zielonoświątkowego Betania w Katowicach. Jakiś czas później przeniósł się do Społeczności Chrześcijańskiej w Dąbrowie Górniczej, gdzie poznał swoją drugą połowę.

Michał Szczęsny

Starszy zboru

Michał Szczęsny

Pierwsze spotkanie z Bogiem przeżył jeszcze przed ukończeniem 18 roku życia, kiedy jego mama po ciężkiej chorobie odeszła do Pana. Na krótko przed jej śmiercią prawda ewangelii trafiła do jego rodzinnego domu, pokazując znaczenie zbawienia w Jezusie.