Służba ewangelizacyjna

Służba ewangelizacyjna

„A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy rzekł uczniom swoim: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje” (Mt 9:36-38)

Grupa ewangelizacyjna w naszym zborze – 2 lata temu (2017 rok) podjęła się ewanglizacji na mieście.
Składa się z ludzi w bardzo różnym wieku, stażu wiary, z różnym doświadczeniem zarówno w kościele jak i w życiu osobistym.
To co nas jednak łączy i sprawia, że stajemy na ulicy naszego miasta w jednym duchu – to potrzeba zaniesienia Dobrej Nowiny o Panu Jezusie Chrystusie wszystkim, którzy Go jeszcze nie poznali.
Za każdym z nas stoi świadectwo tego z czego dobry Bóg nas wyrwał, uwolnił i wiemy co MU zawdzięczamy. To On dał nam prawdziwy sens życia tu na ziemi i wieczność z NIM.
Widzimy jak dzisiejszy świat coraz bardziej pogrąża się chaosie, szukaniu coraz to nowych źródeł rozrywki, uciechy, po którym następuje… jeszcze większa pustka, depresja, brak celu i sensu życia.
Wiemy,  że tylko Duch Święty może otworzyć serce człowieka na Boga – dlatego też wraz z grupą modlitewną w kościele bojujemy o nasze miasto modląc się, poszcząc – prosimy Pana o przebudzenie, by dobra wieść o zbawieniu dotarła do każdego mieszkańca Dąbrowy Górniczej i jej okolic.
A kiedyś – kiedy staniemy przed NIM – będziemy mogli oglądać błogosławiony owoc naszej służby.
Przez całe lato począwszy od maja, w co drugą niedziele spotykamy się w Parku Hallera w Dąbrowie Górniczej i tam śpiewamy, opowiadamy świadectwa, modlimy się z ludźmi o przyjęcie Pana Jezusa.

„Pola gotowe są do żniwa lecz robotników mało jest… zdecyduj sie, zdecyduj się…”