Służba wśród dzieci

Służba wśród dzieci

„Pozwólcie dziatkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im albowiem takich jest królestwo Boże.” Ew. św. Marka 10, 13-16.

Tak jak rodzice opiekują się swoimi maleńkimi dziećmi, karmią je, aby rosły, uczą stawiać pierwsze kroki, zapoznają z otaczającym światem, tak obowiązkiem społeczności Kościoła jest przyprowadzanie dzieci do Boga. Szkółka Niedzielna jest służbą wśród dzieci, której zadaniem jest dbałość o duchowy rozwój dzieci. Słowo Boże mówi:

„Wdrażaj chłopca w prawidła jego drogi, a nie zejdzie z niej i w starości“ (Prz. 22,6).

Dlatego też pragniemy nauczać dzieci tak, aby zdobyły mocny duchowy fundament oparty na Bożych, Biblijnych wartościach.

Naszym celem jest, aby prawdą w życiu dzieci stały się słowa zawarte w liście do Tymoteusza:

„… od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa“ (2Tm 3,15).

Naszym pragnieniem jest, aby każde dziecko wiedziało, kim jest Jezus i mogło Go przyjąć do wszystkich sfer swojego życia.  Wierzymy, że wyłącznie dzięki obecności Jezusa nasze dzieci wejdą w dorosłe życie wyposażone we wszystko, czego potrzebują.

Dzieci są darem, jaki otrzymujemy od Pana i przyszłością Kościoła. Pragniemy, żeby od najmłodszych lat poznawały Pana Jezusa, czuły się częścią Jego Kościoła i uczyły się jak okazywać Jego miłość poprzez służenie i pomaganie innym ludziom. Staramy się, aby służba wśród dzieci była integralną częścią życia Zboru, budowaną przez relacje między dziećmi, nauczycielami, rodzicami i innymi członkami Zboru.

Świadomi, że praca z dziećmi nie jest łatwa, a jednocześnie bardzo odpowiedzialna, systematycznie modlimy się o każde dziecko i o siebie wzajemnie. Modlitwa to najprostsza i najbardziej praktyczna rzecz, jaką możemy się posłużyć w każdej sytuacji.

Szkółka Niedzielna jest miejscem gdzie wiara, wyobraźnia i zdobywanie wiedzy łączą się ze sobą. Zajęcia to czas poznawania Boga i Jego Wielkiej Miłości do nas. Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach, słuchają biblijnych opowieści, uczą się rozumienia Bożego Słowa i modlitwy. W każdej sprawie mogą zwrócić się do swych nauczycieli i zapytać o wszystko, czego nie rozumieją, a także podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Zabawy, piosenki, ćwiczenia oraz prace plastyczne pomagają dzieciom w utrwalaniu lekcji.

Zajęcia dla dzieci organizowane są w dwóch grupach wiekowych (przedszkole i szkoła podstawowa) i odbywają się w czasie niedzielnych nabożeństw.

W służbę wśród dzieci w naszym Kościele zaangażowane są:

Grupa przedszkolna
Galyna Pobochii
Paulina Pawlik
Kalina Grochowska

Grupa wczesnoszkolna
Aleksandra Englisz
Ilona Dragańska
Maja Orzechowska

Grupa starsza szkolna
Izabela Grochowska
Małgorzata Cielniaszek
Adam Englisz.