Księgarnia

Księgarnia

„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dzieła przygotowany” 2 Tym.3.16-17

Księgarnia, jako jedna z wielu służb w naszym zborze, uznaje rozpowszechnianie oraz łatwy dostęp do Słowa Bożego, za swój priorytet. Rozumiejąc ważność zawartej w nim Prawdy, zachęcamy czytającego do jej studiowania, pogłębiania i odkrywania, aby przynosiło to owoc w każdym aspekcie życia tej osoby.

W naszej księgarni znajduje się również wiele pozycji literatury chrześcijańskiej, które jako dodatek to Słowa Bożego, mogą przynieść pomoc w jego zrozumieniu oraz przyczynić się do duchowego rozwoju każdego kto pragnie wzrastać w Jezusie Chrystusie.