Michał Szczęsny

Starszy zboru

Michał, mąż Moniki, tata Martyny i Matyldy.

Pierwsze spotkanie z Bogiem przeżył jeszcze przed ukończeniem 18 roku życia, kiedy jego mama po ciężkiej chorobie odeszła do Pana.
Na krótko przed jej śmiercią prawda ewangelii trafiła do jego rodzinnego domu, pokazując znaczenie zbawienia w Jezusie.
Chrzest wiary przyjął w listopadzie 1995 roku w zborze Betania w Katowicach.
Pomimo powyższych doświadczeń duchowych musiało upłynąć jeszcze kilka lat zanim Boża łaska przeniknęła Michała serce, wtedy to postanowił, że droga za Panem Jezusem nie będzie tylko dodatkiem, ale stała się treścią i sensem życia.
Do Społeczności Chrześcijańskiej w Dąbrowie Górniczej Michał trafił wraz z całą rodziną w 2005 roku, angażując się w służbę nagłośnieniową.
Jako starszy zboru – (choć wciąż młody wiekiem) – ma świadomość tego jak wiele musi się jeszcze nauczyć – widzi wraz z żoną potrzebę podejmowania w zborze akcji mających na celu integrowanie się zborowników, łamanie barier – ponieważ wierzy, że głębsze relacje mają przełożenie na atmosferę kościoła, w którym powinno być czuć wzajemną miłość a bliższe relacje pomagają nosić wzajemnie brzemiona życia i czuć, że zbór – to „moje” miejsce.

Pragnieniem brata Michała jest widzieć zdrowy, tętniący różnymi służbami zbór, docierający w mieście do tych, którzy szukają Boga.

Szczegóły