Wpis

Jezus najwyższe imię

Jezus, najwyższe imię. Nasz Zbawiciel, Książę pokoju! Emanuel, Bóg jest z nami, Odkupiciel, Słowo Żywota Święty Bóg, Mesjasz Prawdziwy, Jedyny Ojca Syn umiłowany. Zgładził grzech Baranek na wieki, Królów Król, panów Pan!

Wpis

Jak dobry jest Bóg

Uwielbiam Cię Bo Twa miłość nie zawodzi Panie Ty trzymasz w dłoniach me dni Gdy otwieram rano oczy I kiedy kładę się O, śpiewać chcę jaki dobry jest Bóg Całe życie byłeś wierny Całe życie byłeś dobry tak Z każdym mym oddechem, zawsze O, śpiewać chcę jaki dobry jest Bóg Kocham Twój głos Prowadziłeś mnie...

Wpis

Jezusowi chcę śpiewać

Jezusowi chcę śpiewać ku chwale Bo On jest siła mą, życiem mym On ratował mnie z nędzy i śmierci Bez nadziei gdym szedł światem tym Jezusowi chcę śpiewać ku chwale On radością co dnia syci mnie Ja nie mogę Go zaprzeć milczeniem Jego sławić me serce się rwie Tyś Swą krwią mnie wykupił Mój Jezus...

Wpis

Jezusa krew

Swój niebiański tron zostawiłeś by Ziemskie życie wieść, nieść haniebny krzyż. By na siebie wziąć winę mą i wstyd Przebaczenia dar ofiarować mi. Jedynie Ty kochany Zbawco Umarłeś bym ja mógł żyć Mój każdy dzień zawdzięczam Tobie Wolność mam w Jezusa krwi Z grobu wstałeś by w niebie zająć tron Wszystko u Twych stóp, Twoja...

Wpis

Jezus zmartwychwstał

Jezus zmartwychwstał to wykonało się, Szatan pokonany Jezus złamał śmierci moc Jezus jest Panem o Alleluja Po wieczne czasy Królem Królów On Jezus zwyciężył to wykonało się, Szatan pokonany Jezus złamał śmierci moc Jezus jest Panem o Alleluja Po wieczne czasy Królem Królów On || Jezus jest Panem || ponad całą ziemią tą || Alleluja...

Wpis

Jezus Zbawiciel świata

To czas by oddać Bogu cześć On ziemię obiecaną dał Chcę widzieć ją i w wierze zawsze trwać On w sprawiedliwość odział nas I dał nam moc pokonać grzech To dla nas czas by krzyczeć Wielki Pan Wznieś swe oczy zobacz Jego wielką Moc Pan Potężny w Chwale Swej Jezus to nasz Odkupiciel Jezus Baranek...

Wpis

Jezus ukochany Pan

Jezus ukochany Pan Jezus nie zostawi nigdy mnie Nogi me na Twej skale są Wyciągnąłeś z błota je I teraz wiem Ja pragnę Cię Jezu Choć mój świat upadnie nie opuścisz mnie Zbawiciel, Przyjaciel mój Będę wielbić Cię do końca moich dni

Wpis

Jezus najwyższej godzien chwały

Jezus najwyższej godzien chwały Jezus najwyższej godzien czci Jego Imię jest ponad wszystko Niech niebo, ziemia zgodnie chwalą Go I my w pokorze chcemy Go uwielbiać Na Imię Jezus każdy skłoni się I każdy język wyzna Że to Chrystus Boży Syn Panie nasz Najwyższy przyjmij hołd Wszelka władza i moc i majestat Są w rękach...

Wpis

Jezus mój dobry jest

Jezus mój dobry jest Dobry jest Jezus mój Doradca, Boży Syn Dobry jest Jezus mój wspaniały jest Wspaniały jest Jezus mój Książę Pokoju Wszechmogący Bóg Wspaniały jest, wspaniały jest