Jezus Zbawiciel świata

To czas by oddać Bogu cześć
On ziemię obiecaną dał
Chcę widzieć ją i w wierze zawsze trwać

On w sprawiedliwość odział nas
I dał nam moc pokonać grzech
To dla nas czas by krzyczeć Wielki Pan

Wznieś swe oczy zobacz
Jego wielką Moc
Pan Potężny w Chwale Swej

Jezus to nasz Odkupiciel
Jezus Baranek niewinny
Jezus Zbawieniem świata jest

Jezus zwyciężył moc śmierci
Jezus powróci tu znów
Jezus Zbawieniem świata jest

Jezus, Jezus
Jezus Zbawieniem świata jest