Jezus zmartwychwstał

Jezus zmartwychwstał to wykonało się,
Szatan pokonany Jezus złamał śmierci moc
Jezus jest Panem o Alleluja
Po wieczne czasy Królem Królów On

Jezus zwyciężył to wykonało się,
Szatan pokonany Jezus złamał śmierci moc
Jezus jest Panem o Alleluja
Po wieczne czasy Królem Królów On

|| Jezus jest Panem ||
ponad całą ziemią tą

|| Alleluja ||