Wpis

Jezus najwyższe imię

Jezus, najwyższe imię. Nasz Zbawiciel, Książę pokoju! Emanuel, Bóg jest z nami, Odkupiciel, Słowo Żywota Święty Bóg, Mesjasz Prawdziwy, Jedyny Ojca Syn umiłowany. Zgładził grzech Baranek na wieki, Królów Król, panów Pan!

Wpis

W Bogu ufność mam

Podczas burz nie poddam się W czasie bitwy wyznam że Twa łaska starczy mi Twa łaska starczy mi Chociaż walka ciągle trwa Nigdy nie opuszczasz mnie Ty zawsze starczasz nam Ty zawsze starczasz nam

Wpis

Wiele lat błądziłem

Wiele lat błądziłem w świecie sam Nic nie dbając, że na krzyżu Pan Za me grzechy swoje życie dał Na Golgocie Biblia mi odkryła grzechy me Kiedy byłem na przepaści dnie Wtedy w skruchy łzach udałem się Na Golgotę

Wpis

Królów Król

Gdy w ciemności czekaliśmy Gdy już cień nadziei znikł Wtedy Ty przyszedłeś z nieba Miałeś łaskę w oczach swych By spełniły się proroctwa Słowo przyszło na ten świat Zostawiło tron swej chwały By zamieszkać pośród nas Godzien chwały jest nasz Bóg Ojciec, Syn i Święty Duch W majestacie wiecznie trwa Wywyższony królów Król, nasz Pan...

Wpis

Emanuel, Emanuel

Nie lękaj się ciemność ustąpi Jezus jest tu idzie tuż obok Łaskawy Pan w naszej słabości Na zawsze wierny, dobry jest Bóg Emanuel, Emanuel Z nami Bóg, żyjący w nas Emanuel Wznieś oczy swe spójrz na Stwórcę swojego Pomocą jest, zawsze obecny Wszechmocny Pan On jest Niezmienny Na zawsze wierny, dobry jest Bóg Więc nie...

Wpis

Idę tam gdzie Ty

Idę tam gdzie Ty Mówię to co Ty Modlę się jak Ty Modlę się jak Ty Jezus robił to Co robiłeś Ty Mówił tylko to Co od Ciebie słyszał Każdy jego krok Prowadziłeś sam Zgodnie z Twoim sercem Zgodnie z Twoim Duchem Więc jakże mógłbym chodzić tak bez Ciebie Gdy Jezus każdy krok swój robił...

Wpis

Jak dobry jest Bóg

Uwielbiam Cię Bo Twa miłość nie zawodzi Panie Ty trzymasz w dłoniach me dni Gdy otwieram rano oczy I kiedy kładę się O, śpiewać chcę jaki dobry jest Bóg Całe życie byłeś wierny Całe życie byłeś dobry tak Z każdym mym oddechem, zawsze O, śpiewać chcę jaki dobry jest Bóg Kocham Twój głos Prowadziłeś mnie...

Wpis

Żyję nie ja

Żyję nie ja lecz Chrystus we mnie żyje A życie me jest ukryte w Nim Ja wierzę w Tego, który mnie odkupił swoja krwią I nazwał mnie przyjacielem Swym Zanim jeszcze powstały niebiosa Zaczął istnieć świat On na dłoni Swej napisał me imię Miliony temu lat On z miłości mnie przeznaczył dla Siebie Bym dla...

Wpis

Żyje Chrystus Pan

Wiem, że znalazłeś mnie sam Twa krew zakryła mój grzech Wierzę w to, wierzę w to Mój ból i wszelki mój strach Mój grzech zaniosłeś na krzyż Wierzę w to, wierzę w to Podnieśmy sztandar Nasz Pan pokonał śmierć Żyje Chrystus Pan! Mój ciężar wziąłeś i wolność mam Chcę krzyczeć dziś na szczytach gór, Że...