Idę tam gdzie Ty

Idę tam gdzie Ty
Mówię to co Ty
Modlę się jak Ty
Modlę się jak Ty

Jezus robił to
Co robiłeś Ty
Mówił tylko to
Co od Ciebie słyszał

Każdy jego krok
Prowadziłeś sam
Zgodnie z Twoim sercem
Zgodnie z Twoim Duchem

Więc jakże mógłbym chodzić tak bez Ciebie
Gdy Jezus każdy krok swój robił w uniżeniu
Nie chcę mego życia wieść bez Ciebie
Bo tylko Tyś jest godzien
Zawsze dobry Bóg

Choćby świat zapomniał, to
My nie zapomnimy co zrobiłeś dla nas Ty
Co zrobiłeś dla nas Ty