Żyje Chrystus Pan

Wiem, że znalazłeś mnie sam
Twa krew zakryła mój grzech
Wierzę w to, wierzę w to

Mój ból i wszelki mój strach
Mój grzech zaniosłeś na krzyż
Wierzę w to, wierzę w to

Podnieśmy sztandar
Nasz Pan pokonał śmierć

Żyje Chrystus Pan!

Mój ciężar wziąłeś i wolność mam
Chcę krzyczeć dziś na szczytach gór,
Że żyje Chrystus Pan